Anecdota

Laughter is the Best Medicine

DBA Shorts – Tell A Joke Day


Game na ba? Sinong member ng MCU ang may pinaka magandang ilong? si “Tangos” Knock, knock Daisy ♪ “Daisy” fire… ♪ ok na Anong tawag sa shampoo na di pambata at ‘di rin pang matanda? Edi “Pan-teen” “Pan-teen” Hala! Ay, ano ba yan kuya, kagabi pa… Anong sabi nung letter A nung nahulog sya? AAAAAAAAAA Yan Kuya ang awkward, na a-awkward-an ako Ako din Ang hirap pala maging… Kailangan ba mag s-smile po muna? May knock-knock ako Ano yon? Knock-knock Who’s there? “Nanay ni Wally” “Nanay ni Wally” who? ♪ “Nanay ni Wally” na ‘ko sa forever… ♪ Havey? Havey… – Knock, knock
– Who’s there? Wala pa ‘ring tatalo sa Alaska” “Wala pa ‘ring tatalo sa Alaska” who? ♪ Bakit nga ba mahal kita? ♪ ♪ Kahit na may mahal ka nang iba ♪ ♪ ‘bat baliw na baliw ako sa’yo? ♪ ♪ Hanggang kailan ako magtitiis ♪ ♪ O, bakit nga ba… ♪ ♪ “Wala pa ‘ring tatalo sa Alaska” ♪ Anong hayop ang… …madaling magpatawad edi… ” ‘la yon” ‘wag niyo po akong tanggalin I used to not know what ice cream really looked like until I was 14 My mom used to pour milk into the bowl Call me in to the room and say… “You’re late, it’s melted” Ok! knock, knock (who’s there?) “Isabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing” (“Isabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing” who?) ♪ “Isabaw mo sa kanin ang ihi ng kambing” ♪ ♪ Ikaw ang liwanag sa dilim” okay, so waley. chos! Saan humahawak yung mga tao sa barko kapag lulubog na yon? …sa “kapitan” corny!

2 thoughts on “DBA Shorts – Tell A Joke Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *