Anecdota

Laughter is the Best Medicine

16 thoughts on “Familja Moderne (humor)

  1. Jshssjasuuyshwusuehuwhyauwiwhwujwjwhukaijwuwje8wjuwjwuwjwuwiwjwijwuwjwjw8iiwiwuwjeijwiwjiwj2uwuywuwueyeuyejwuiwiwiiwiwiwiwijwuwiwiwjuwiwi9w
    πŸ’πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”πŸ’”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *