Anecdota

Laughter is the Best Medicine

FOR REAL (Mark Angel Comedy) (Episode 135)


được rồi ,Mark Tôi cần cậu làm thật quên phần bản chính đi làm như thật.Emmanuella cháu biết làm gì chưa? cháu có thể xem bản chính được không ạ xem bản chính nào? mày không nghe thấy chú nói gì à? chú ấy nói làm thật,làm thật làm thật.Đời thật á? đúng vậy.Ok đừng phí thời gian ở đây nữa. Và tôi đang trôi qua. được rồi 1,2 diễn! nhìn ông kìa ,ông thật ngốc ông đến cuối trong lớp tufiakwa.Còn ông thì sao?!! ông dùng cho khi làm chuyện cười . còn ông không nghĩ gì về trường học cả ông đã 26 tuổi rồi và ông vẫn tiểu ra giường . ๐Ÿ™‚ ông không tiểu ra giường à? Mark cái gì vậy? Đạo diễn ,cháu nghĩ chú đã ở đó khi chú ấy nói tôi nên làm mọi thật bây giờ cháu sẽ nói đồ thật na chú ấy cứ giữ khuôn mặt ấy nếu chú ấy muốn đánh cháu nhìn đi cho thật chú ấy dùng để tiểu ra giường cho thật ư? đúng vậy ạ,trong đời thật chú ấy và Chukwuemeka dùng để tiểu trên giường hỏi mẹ cháu đi chúng ta có nên bắn thứ này hay là không? người già, tiểu tiểu

100 thoughts on “FOR REAL (Mark Angel Comedy) (Episode 135)

 1. Oh my goodness markangle u'll are so so so funny that whenever I see ur episodes my tears come down of laughing keep it up good job

 2. Omg! This is to damn funny. I love watching all the videos,thank you for the laughter, and entertainment. ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

 3. Emanuella beb I love u n ur comedy ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚n mark whnevr u make faces literally I fall ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚I love mark angel comedy all d way frm india ๐Ÿ˜

 4. Thug who will be the first movie that mentioned him and he will continue to formulate their punishement I will be in the church are not saved his life and prosperity More blessings the last digit is a number to be ankle problem is that he using emotions are you likely going to complete 6minutes on Saturday digging up to the car park beside 78naira 67years is not a bad thing 67naira and the last digit is a good boy and prosperity in church during xmas and prosperity 6790minutes

 5. Love u emmanuella โค
  I love u from India๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ

 6. You people are killing me ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ old man piss piss

 7. Old man pissi pissi..๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚for real na… Him and Chukweameka bed wet. Hahaha

 8. Everytime I want a good laugh ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ I know where to come. I just love Mark Angel Comedies it gives me those laughs that make my eyes run water.

 9. This is the best comedy video! Love you all bye everyone. โœจ๐Ÿ‘๐Ÿผโ™ฅ๏ธ๐Ÿฅ‡๐Ÿ‘‹๐Ÿผ

 10. Omggg ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ why am I seeing this for the 1st time today? I laughed so hard. I thought Manchelor was my favorite but this one just beat it. Mark your facial expressions are everything๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

 11. For real yo Pete on the bed ๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜€๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜„๐Ÿ˜„๐Ÿ˜„๐Ÿ˜„๐Ÿ˜„๐Ÿ˜„

 12. LOVE ๐Ÿคญ๐Ÿคญ๐Ÿคญ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•๐Ÿ’•

 13. His face expression ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚it killed me๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

 14. OLD MAN PISSI PISSI! LOOK AT SUCCESS FACE!๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚She can't believe it. HAHAHA Too FUNNY!!!๐Ÿ‘๐Ÿ‘

 15. You all Are amazing realy love your videos๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ
  from Pakistan ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

 16. See for real he use to bed wet ask my mummy I was weak omg๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *