Anecdota

Laughter is the Best Medicine

21 thoughts on “Girl DIY! 23 FUNNY DIY FOOD JOKE ON FRIENDS & FAMILY! Fun DIY Life Hacks & DIY Crafts by T-STUDIO

  1. OMG!! U GUYS ARE THE FUNNIEST PEOPLE OF EARTH, U GUYS ARE SUPPOSED TO BE SENT TO OTHER PLANET AS THE REPRESENTATIVE OF EARTH'S JOKE..

  2. Là ng VN s k để lun tiếng Việt ik, làm như nước ngoài z hở nhưng chả giống nước ngoài chút nào cả, làm xàm k à!
    Bên nước ngoài ngta chỉ ba cái mẹo trg cuộc sống còn bên này thì lm ba cái xàm tưởng mk hài lắm chứ!( Nhận gạch đá)
    #camnhancuatoi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *