Anecdota

Laughter is the Best Medicine

21 thoughts on “GTA 5 – Thử thách xe Mr Bean bị cảnh sát truy đuổi | ND Gaming

  1. Ah nd ko dám tông nó hả gì vậy dính nó gòi lùi ga chi vậy để cho noa thoát vậy hả ah ah óc chó qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *