Anecdota

Laughter is the Best Medicine

28 thoughts on “HDMONA – ዘይኢደይ ብ ረዘነ በየነ Zeyidey by Rezene Beyene New Eritrean Comedy 2019

  1. ስለቲ ሃናጺ ርእይቶን ደገፍን ምስጋናና ይብጻሕኩም ኩሉኹም ኣሕዋትን ኣሓትን፤፤ ንዝዓብዩ ዘለዉ ትስፉዋት ተዋሳትን ደረስትን ከሙኡ ውን ኣለይቲ ከም ቀደምኩም ሃናጺ ርኢቶ ንሃቦም፤፤ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ከኣ ሸር ምባል ተሓባበሩ፤፤ ንቀጻሊ ዝመጹ ስርሓት ንምክትታል ካኣ ሳብስክራይብ ዘይምሕማቅ፤፤ ደጊምና ክብረት ይሃበልና፤፤

  2. Guya endye jemirelki mtetstsaf eu tbl suzinino mtetstsaf eu entay da 🤣

  3. ኣየ መንክር ጅግና ኣጆኻ እስከ ቀጽሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ኣረቂ ሒዝካ በይንኻ ጢልጢል እንዳበልካስ ጓል ሰብ ሃቡና ክትብል ዶ ይኽየድ ኢዩ kkkkkkk

  4. እዋይ ሞሲባ ልበይ ኡይይይ ማይ ጥራይ ከይ ከዉን ኡይይ

  5. ረዘና እንታይ ዳአ ሸውትሪሪ እልካ አቃሪጺካዮ ዘይትምልኦ እሳያሲ ከይሲጂነካ ዶ ፈሪሕካ እምበሪ እታሐቂ ደሪፊእሲያሲ መይቱ አብ ባሕሪ መላአላ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *