Anecdota

Laughter is the Best Medicine

LONGER THROAT (Mark Angel Comedy) (Episode 101)


chu ku me ca ,chu ku me ca lấy thau nước để rửa tay đi ok cảm ơn mày chu ku me ca ,chu ku me ca lấy cho tao cái tăm ok anh trai cầm lấy đưa cho tao cái thứ hai đi đưa tao tao sẽ sử dụng nó tao thích 2 cái tăm chào buổi chiều,anh trai chào buổi chiều anh trai,(đ** biết dịch) cảm ơn mày hgmm hgmm hgmmmmmmmmmmm chu ku me ca mày quăng đóng xương này đi cầm lấy quăng nó đi ờ ha mày có đồng hồ kìa,mấy giờ rồi? hỏi xương của mày đấy!!!! mày có con gà mà mày không mua đồng hồ à? thằng chú óc chó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *