Anecdota

Laughter is the Best Medicine

60 thoughts on “MONSTER SCHOOL : PLAYTIME OF MONSTER SCHOOL – FUNNY MINECRAFT ANIMATION

 1. If you found it interesting, don't forget to like the video and leave a comment. thank you very much !

 2. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

 3. I learned about the courtesy of YouTube through your actions. Can you make a monster school for about 10 years? I'm going to make a monster school about seven years later. Until then, I want you to remember Monster School too.
  我通過你的行動了解了YouTube的禮貌。 你可以做一個怪物學校大約10年? 大約七年後,我要去做一個怪物學校。 在那之前,我想讓你記住怪物學校。
  Saya belajar tentang kesopanan YouTube melalui tindakan Anda. Bisakah Anda membuat sekolah monster selama sekitar 10 tahun? Saya akan membuat sekolah monster sekitar tujuh tahun kemudian. Sampai saat itu, aku ingin kau mengingat Sekolah Monster juga.
  Tôi đã tìm hiểu về phép lịch sự của YouTube thông qua các hành động của bạn. Bạn có thể làm một trường học quái vật trong khoảng 10 năm? Tôi sẽ làm một trường học quái vật khoảng bảy năm sau. Cho đến lúc đó, tôi cũng muốn bạn nhớ Monster School.
  Я узнал о вежливости YouTube благодаря вашим действиям. Можете ли вы сделать школу монстров около 10 лет? Я собираюсь сделать школу монстров через семь лет. До тех пор я хочу, чтобы вы тоже помнили Школу Монстров.
  Am aflat despre amabilitatea YouTube prin acțiunile tale. Puteți face o școală monstru de aproximativ 10 ani? Voi face o școală monstru cam șapte ani mai târziu. Până atunci vreau să vă amintiți și de Școala Monstru.
  لقد علمت عن مجاملة يوتيوب من خلال أفعالك. يمكنك جعل مدرسة الوحش لمدة 10 سنوات؟ سأذهب إلى مدرسة الوحش بعد حوالي سبع سنوات. حتى ذلك الحين ، أريدك أن تتذكر مدرسة مونستر أيضًا.
  あなたの行動を通してYouTubeの厚意について学びました。 モンスタースクールを10年ほど作ることができますか? 約7年後にモンスタースクールを作ります。 それまでは、モンスタースクールも思い出してほしい。
  귀하의 행동을 통해 YouTube의 의례에 대해 배웠습니다. 약 10 년 동안 몬스터 스쿨을 만들 수 있습니까? 약 7 년 후에 몬스터 스쿨을 만들려고합니다. 그때까지, 나는 당신이 Monster School도 기억하기를 원합니다.

 4. Hey, I think you use wither boss in your new monsterschool videos :).I know it's a different idea but I think it can be cool ♥ Love your videos

 5. Cái này rất là hay Tôi thích trường học quái vật😍😍😍😍😍😎😘😨😕😨😕😨😕😨😕

 6. Zombie cặp đôi Zombie nữ Zombie Nam hai người I cặp đôi với nhau đẹp quá Tôi thích điều này Tứ thách là là làm cái công viên xây mấy mèo cái cương vui chơi nuôi mèo cho bé mèo chơi cho nhưng đi chơi nhưng mi nữ đi làm trường học quái vật nữ Nữ Vương Học với phật Nam trung luôn😜😜😙😙

 7. Ma xương đen ma xương nữ làm cái gì vậy Sao lắc qua lắc lại cho mấy bạn bạn trường học quái vật cho thầy Herobrine Chóng mặt luôn vậy Làm gì thế Kỳ Ok Thôi không sao😍😍😍😍

 8. Quên nhất để lại một món quà tặng cho mình nha Mình tưởng cách làm chụp hình trường học quái vật làm kỷ niệm Tôi yêu trường học quái vật nhiều lắm Tôi sẽ mãi mãi sau này lớn lên sẽ không bao giờ quên trường học quái vật Và tất cả trong tim Minecraft đâu tôi sẽ mãi mãi nhớ tôi sẽ không bao giờ quên trường học quái vật ơi tôi sẽ tôi thích bạn bạn thử thách là là hãy chụp trường học quái vật làm kỷ niệm em Zombie city-liverpool Enderman Enderman Herobrine test Naruto Sẽ nhớ mọi người nhiều lắm Tôi sẽ mãi mãi nhớ với bạn trong trường học quái vật mình sẽ không bao giờ rời xa bạn đâu làm video hay quá cho một like luôn nè😆😆😆😆😆😆😆😆 hihi cái này thú vị😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *