Anecdota

Laughter is the Best Medicine

100 thoughts on “Surprise! Surprise! BEST Funny Pranks! Try Not To Laugh!

 1. chị bánh bao ơi mai em đi học òi chị có thể tim cho em được ko ạ
  em rất cám ơn khi chị tim cho ạ

 2. Ai là phan chân chính của chị bánh bao thì cho chị 1 like và đăng kí cho chị bánh bao🙂🙂🙂

 3. Chi oi mong chi ra video thuong xuyen hon va em mong chi tha tim cho tui em nua vi lau lam roi ma chi ko tha tim cho tui em

 4. Princess bánh bao có nghĩa là Công chúa bánh bao chị bánh bao đúng là dễ thương như công chúa vậy đúng không chị😄😄😄😍😍😍

 5. Banh bao and leo and k pop you are the best when i saw banh bao sleep 😴 and k pop and leo and they drop you the the pool i can’t believe prank them really hard get them back and don’t be sad 😢 and make also banh beo it will be fun team Banh bao 🍭🍭🍭🍭🍭🍭🤪🤪🤪❤️❤️❤️😻😻

 6. More videos will be the best 🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♂️👘😍😍😍😍🥰😘😘😘😗😙😜😜😛😛😋😚🤪🥳🤩🤩

 7. Chị bánh bao hay chị thử chơi talking angela vào lúc 3 giờ sáng đi chị bánh bao. Ai ủng hộ thì cho 1 like.

 8. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

 9. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *