Anecdota

Laughter is the Best Medicine

WE SERVE PORK (Mark Angel Comedy) (Episode 65)


Ai bán hàng ở đây thế? Đến đây và phục vụ khách đi. Nè, Emanuella, đi phục vụ khách đi. Chào buổi chiều, thưa chú.
Chào buổi chiều, thưa chú. Cháu có bán thịt lợn ở đây không? Có bán thịt lợn không? Thịt lợn ấy! Con ngu đần Phi châu nào đây hở? Ra chỗ khác thôi. Không, mấy anh, chờ, chờ đã… Cháu có bán lợn không? Ô…lợn! Cháu phục vụ mọi người ở đây. Không quan trọng là chú bẩn như thế nào, cháu sẽ phục vụ cháu. Tôi, lợn? À thưa ngài, chúng tôi phục vụ mọi người ở đây, cho dù hầu hết khách hàng của chúng tôi là lợn. Đúng thế, bọn cháu không phân biệt ở đây đâu.

100 thoughts on “WE SERVE PORK (Mark Angel Comedy) (Episode 65)

 1. Lol๐Ÿ˜…

  Mark: you have a chance to win a
  Emmanulla: MONKEY!
  Mark: You have a chance to win a
  Emmanuella: MONKEY!!
  Mark: You have a chance to win a
  Emmanuella: MONKEY!!
  Mark: EMMANUEL YOU CAN'T WIN A MONKEY!!!
  Emmanuella: WHY!?!?
  Mark: SHUT UP!!!

  I'M DEAD๐Ÿ˜‚๐Ÿคฃ

 2. I loooovvveee this one๐Ÿ˜…โคโคโคโคโคโคโคโคโคโคโค

 3. the meaning of pork is pig but you don't have to call them pigs . That i like that act comedy is Mark angel,Emanuella,Goodluck and Success .i like you comedy keep it up 'i love you thanks

 4. the meaning of pork is pig but you don't have to call them pigs . the people i like that act comedy is Markangel ,Emanuella, Goodluck and Success.Ilike your comedy keep it up .I love you all thanks

 5. Aaah emanuella she look like a gorilla worse n ugly girl ever she is. n is she human or gorilla can u explain it mark angel?

 6. ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚. That was TOO GOOD !

 7. We donโ€™t discriminate here ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ love emanuella can always make u laugh ๐Ÿ˜†

 8. ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ‘Œ

 9. I love Emmanuela so much โค๏ธโค๏ธโค๏ธโค๏ธ๐Ÿ’‹๐Ÿ’–๐Ÿ’‹๐Ÿ’–๐Ÿ’“โ™ฅ๏ธโค๏ธ๐Ÿ’ž๐Ÿ’•๐Ÿ’‹๐Ÿ’–

 10. I serve every body here, no matter how dirty you are, I will serve you๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚
  U people r killing me oh๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *